مدارک جهت صدور کارت عضویت نظام پزشکی

فرم ثبت نام اولیه را در قسمت فرمهای مربوطه دریافت نمائید

مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره نظام پزشکی

"فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و دندانپزشکی"

 

 • 2قطعه عکس رنگی 4*3
 1. رسید پرداخت مبلغ 2480000ریال  از طریق دستگاه کارت خوان در محل سازمان)حق عضویت ثبت نام اولیه
  1. لطفا مبالغ فوق را جداگانه پرداخت نمائید کپی از هر مدرک 2 سری

          *     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

 • اصل و تصویر کارت ملی
 • اصل و تصویر یکی از مدارک ذیل:

              دانشنامه تحصیلی

                برگه اعزام به طرح عکسدار(با تاریخ معتبر)

                پروانه دائم

               پروانه موقت

               ابلاغیه عکسدار دستیاری

  توجه: حضور متقاضی در هنگام تحویل مدارک و تکمیل و امضاء فرم عضویت ضروری است و فرم عضویت فقط به دانش آموخته گرامی ارائه میگردد.

     

   

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره نظام پزشکی

   

  "فارغ التحصیلان رشته های داروسازی و مامائی"

   

 1. 2یک قطعه عکس رنگی 4*3
  1. رسید پرداخت مبلغ 2480000ریال  از طریق دستگاه کارت خوان در محل سازمان حق عضویت ثبت نام اولیه
 2. لطفا مبالغ فوق را جداگانه پرداخت نمائید کپی از هر مدرک 2 سری
 3. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه از تمام صفحات
 4. اصل و تصویر کارت ملی

  اصل و تصویر یکی از مدارک ذیل:

              دانشنامه تحصیلی

              برگه اعزام به طرح عکسدار(با تاریخ معتبر)

             پروانه دائم

              پروانه موقت

             ابلاغیه عکسدار دستیاری برای رشته داروسازی

  توجه: حضور متقاضی در هنگام تحویل مدارک و تکمیل و امضاء فرم عضویت ضروری است و فرم عضویت فقط به دانش آموخته گرامی ارائه میگردد.

   

  ادراه ثبت نام  و صدور کارت عضویت

   

  سازمان نظام پزشکی شهرستان آمل

   

   

   

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره نظام پزشکی

   

  فارغ التحصیلان رشته های

   

  فیزیوتراپی- تغذیه- شنوائی سنجی- بینائی سنجی- کاردرمانی- گفتار درمانی- اعضای مصنوعی (ارتز و پروتز(


 • 2 قطعه عکس رنگی 4*3
  1. رسید پرداخت مبلغ 2480000ریال  از طریق دستگاه کارت خوان در محل سازمان حق عضویت ثبت نام اولیه
  لطفا مبالغ فوق را جداگانه پرداخت نمائید کپی از هر مدرک 2 سری
 • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت ملی
 • اصل و تصویر یکی از مدارک ذیل:

                دانشنامه تحصیلی

                برگه اعزام به طرح عکسدار(با تاریخ معتبر)

                گواهینامه موقت تحصیلی(با تاریخ معتبر)

  توجه: حضور متقاضی در هنگام تحویل مدارک و تکمیل و امضاء فرم عضویت ضروری است و فرم عضویت فقط به دانش آموخته گرامی ارائه میگردد.

   

   

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره نظام پزشکی

   

  فارغ التحصیلان رشته های علوم آزمایشگاهی (تک رشته ای)

   

   

 • 2قطعه عکس رنگی 4*3
  1. رسید پرداخت مبلغ 2480000ریال  از طریق دستگاه کارت خوان در محل سازمان حق عضویت ثبت نام اولیه
 1. لطفا مبالغ فوق را جداگانه پرداخت نمائید کپی از هر مدرک 2 سری
 • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت ملی
 • اصل و تصویر دانشنامه یا گواهینامه موقت تحصیلی که دارای اعتبار باشد در مقطع دکترای تخصصی

توجه: حضور متقاضی در هنگام تحویل مدارک و تکمیل و امضاء فرم عضویت ضروری است و فرم عضویت فقط به دانش آموخته گرامی ارائه میگردد.

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره نظام پزشکی

"اتباع خارجی"

 

 

1-     2 قطعه عکس رنگی 4*3

  1. رسید پرداخت مبلغ 2480000ریال  از طریق دستگاه کارت خوان در محل سازمان حق عضویت ثبت نام اولیه

 1. لطفا مبالغ فوق را جداگانه پرداخت نمائید کپی از هر مدرک 2 سری

4-     اصل و تصویر مدارک ذیل:

          دانشنامه تحصیلی

         مجوز اشتغال به حرفه پزشکی که توسط وزارت بهداشت صادر گردیده و دارای تاریخ اعتبار می باشد. (در مورد دستیاران ابلاغیه دستیاری عکسدار الزامیست)

         اجازه اشتغال از وزارت کار

          اجازه اقامت

توجه: حضور متقاضی در هنگام تحویل مدارک و تکمیل و امضاء فرم عضویت ضروری است و فرم عضویت فقط به دانش

 

 آموخته گرامی ارائه میگردد

 

 

 

ادراه ثبت نام  و صدور کارت عضویت

 

سازمان نظام پزشکی شهرستان آمل