تماس با ما

آمل نبش خیابان طالب آملی و شیخ فضل الله نوری ساختمان فجر ط 2

تلفن تماس :  44278062  ، 44278082 
نمابر: 44278042
کد شهرستان : 011
Email: amol@irimc.org
جهت دریافت آدرس سازمان در google map

روی لینک زیر کلیک کنید

لینک آدرس سازمان نظام پزشکی شهرستان آمل