درباره ما

سازمان نظام پزشکی شهرستان آمل از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، متخصصان علوم آزمایشگاهی، ماماها و سایر لیسانسیه‌های پروانه‌دار آملی  تشکیل شده است. اعضایی از فرهیخته‌ترین اقشار کشور که در آمل زندگی و کار می‌کنند.
اجرای دستورالعمل‌های‌ تبلیغاتی‌ و آگهی‌های‌ داروئی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ و آرایشی‌ و بهداشتی‌ و امور پزشکی، اجرای مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ صنفی‌ مربوط‌ به‌ استاندارد کردن‌ تابلوها و سرنسخه‌های‌ موسسات‌ پزشکی و پزشکان‌ شاغل‌ حرف‌ پزشکی و وابسته‌ پزشکی، اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزش‌ مداوم‌ اعضاء موضوع‌ قانون‌ تشکیل سازمان نظام پزشکی در راستای‌ قانون‌ آموزش‌ مداوم‌ جامعه‌ پزشکی با مجوز وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی، صدور‌ کارت‌ عضویت‌ برای‌ اعضاء سازمان‌، رسیدگی‌ انتظامی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی که‌ عنوان‌ جرائم‌ عمومی‌ را نداشته‌ باشند، اظهارنظر کارشناسی‌ در مورد جرائم‌ پزشکی به‌ عنوان‌ مرجع‌ رسمی‌ به‌دادگاه‌ها و دادسراها، همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌صلاح‌ در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ غیرصنفی‌ و جرائم‌ شاغلین‌ به‌ حرف‌ پزشکی و وابسته‌ به‌ پزشکی و اظهارنظرهای‌ کارشناسی‌ مشورتی‌ در این‌ رابطه‌، همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌صلاح‌ در جهت‌ حفظ‌ احترام‌ و شؤون‌ پزشکی در جامعه‌، همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ربط‌ در جهت‌ گسترش‌ فعالیت‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و انتشارات‌ پزشکی، اظهارنظر و ارائه مشورت به شورای عالی نظام پزشکی به‌ هنگام‌ تعیین‌ یا تجدیدنظر در تعرفه‌های‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ بخش‌ دولتی‌ و تعیین‌ تعرفه‌ها در بخش‌ غیردولتی‌، اظهارنظر و ارائه مشاوره به شورای عالی نظام پزشکی در تعیین‌ و یا تجدیدنظر در میزان‌ مالیات‌ و عوارض‌ مشاغل‌ موسسات‌ و شاغلان‌ حرف‌ پزشکی، صدور پروانه‌ اشتغال‌ مطب‌های‌ پزشکی و حرف‌ وابسته‌ و تمدید آنها و مشارکت‌ در صدور پروانه‌ مؤسسات‌ پزشکی براساس‌ مقررات‌ و ضوابط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی، کمک‌ به‌ رفع‌ مشکلات‌ رفاهی‌ و مالی‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی کم‌درآمد و خسارت‌دیده‌، همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ربط‌ در ارائه‌ خدمات‌ امدادی‌، بهداشتی‌ و درمانی‌ به‌ هنگام‌ بروز حوادث‌ و سوانح‌ غیرمترقبه‌ از طریق‌ تشویق‌ و بسیج‌ اعضاء سازمان‌ و همکاری‌ و مشارکت‌ در جهت‌ اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان‌ گروه‌ پزشکی در شهرستان آمل از جمله مهترین وظایف این سازمان است.